تعرفه ها

خیلی مهم : تمامی مبالغ فروش شما در فروشگاهتان مستقیما به حساب بانکی شما واریز می شود و ویکاتو هیچ دخل و تصرفی در درآمد شما نخواهد داشت
فقط در پایان هر ماه ، کارمزد ویکاتو را پرداخت می نمایید

تعداد فروش موفق: 0
برای دریافت اطلاعات بیشتر از هر پاداش روی قفل آن کلیک کنید.
بعنوان مثال: عنوان مثال: اگر مبلغ کل فروش فروشگاه شما به مبلغ 50 میلیون تومان و 100 فروش موفق برسد ( جدول تعداد فروش در نکته 3 پایین همین صفحه ذکر شده ) ، فروشگاه 50 میلیون تومانی ( پلن اقتصادی نقره ای ) بعنوان پاداش به شما اهدا خواهد شد.
کل فروش شما تا کنون: 0 تومان
50,000,000 تومان مانده تا پاداش فروشگاه 50 میلیون تومانی
125,000,000 تومان مانده تا پاداش فروشگاه 125 میلیون تومانی
250,000,000 تومان مانده تا پاداش فروشگاه 250 میلیون تومانی
500,000,000 تومان مانده تا پاداش فروشگاه 500 میلیون تومانی
1,000,000,000 تومان مانده تا پاداش فروشگاه 1 میلیارد تومانی
تعرفه کارمزد هر فروشگاه بر اساس مبلغ کل فروش سطح کارمزد 1 ستاره

از 0 تا کمتر از 1 میلیون تومان فروش کل 1 درصد تا سقف 10،000 تومان (از فروش هر محصول)

سطح کارمزد 2 ستاره

بین 1 میلیون تومان تا کمتر از 10 میلیون تومان 1 درصد تا سقف 50،000 تومان (از فروش هر محصول)

سطح کارمزد 3 ستاره

بین 10 میلیون تا کمتر از 50 میلیون تومان 2 درصد تا سقف 50،000 تومان (از فروش هر محصول)

سطح کارمزد 4 ستاره

بین 50 میلیون تا کمتر از 100 میلیون تومان 3 درصد تا سقف 50،000 تومان (از فروش هر محصول)

سطح کارمزد 5 ستاره

بیش از 100 میلیون تومان 3 درصد تا سقف 100،000 تومان (از فروش هر محصول)

نکته 1: مفهوم سقف به این معناست که اگر کارمزد فروش یک محصول بر اساس درصد تعیین شده ، بیشتر از سقف تعیین شده باشد ، نهایتا همان سقف تعیین شده از کاربر بعنوان کارمزد دریافت میگردد و بیشتر از آن دریافت نخواهد شد

بعنوان مثال : اگر شما تازه در ویکاتو فروشگاهتان را ساخته باشید و هنوز مجموع کل فروش فروشگاهتان زیر 1 میلیون تومان باشد پس شما در سطح 1 ستاره قرار دارید و کارمزد پرداختی شما بابت فروش هر محصول 1 درصد قیمت آن محصول تا سقف 10هزار تومان می باشد پس اگر شما یک دستگاه موبایل به مبلغ 100 میلیون تومان در فروشگاهتان بفروشید 1 درصد آن می شود 1 میلیون تومان ولی چون سقف 10هزار تومان لحاظ شده است پس کارمزد پرداختی شما به ویکاتو ، بابت گوشی 100 میلیونی که فروختید ، فقط 10هزار تومان خواهد بود

نکته 2: پلن های فروشگاهی که بعنوان پاداش در نظر گرفته شده ، بر اساس معادل دلاری لحاظ شده است و مبلغ تومانی فقط بر اساس معادل سازی و درک بهتر ذکر شده و در هر زمان که به مبلغ فروش کل مورد نظر برسید ، ملاک معادل قیمت دلاری پلن ها می باشد ، مثلا پلن 50 میلیونی معادل 1000 دلار می باشد ، پس اگر مبلغ روز دلار 60هزار تومان باشد ، شما باید به مبلغ کل 60 میلیون تومان رسیده باشید تا برای شما فعال گردد ولی اگر مبلغ روز دلار 40هزار تومان باشد ، همان 50 میلیون تومان معیار مبلغ کل فروش شما برای رسیدن به پاداش می باشد

نکته 3 : برای جلوگیری از هرگونه تقلب ، هر فروشگاه برای دریافت پلن های فروشگاهی بالا بعنوان پاداش ، باید حداقل به میزان زیر فروش موفق داشته باشد :
فروشگاه 50 میلیونی : 100 فروش موفق
فروشگاه 125 میلیونی : 250 فروش موفق
فروشگاه 250 میلیونی : 500 فروش موفق
فروشگاه 500 میلیونی : 1000 فروش موفق
فروشگاه 1 میلیاردی : 2000 فروش موفق
تذکر : کارشناسان ما واقعی بودن فروش ها را برای جلوگیری از تقلب صحت سنجی و ارزیابی خواهند کرد