حریم خصوصی

 • - مطمئنا حفظ محتوا و اطلاعات موجود بر روی فروشگاه ایجاد شده بر عهده کاربر می باشد.
 • - از اطلاعات کاربران فقط برای ارایه خدمات استفاده خواهد شد و در شرایط ویژه با دستور مقامات قضایی در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
 • - اگر کاربری در سایت نیاز به بازیابی اطلاعات کاربری خود داشته باشد این اطلاعات از طریق شماره تماس یا ایمیل مندرج در پروفایل کاربر ارسال خواهد می شود.
 • - قطعا تعیین سیاست حریم خصوصی یا قوانین و مقررات استفاده از فروشگاه اجاد شده برای مشتریان یا مشترکین آن بر عهده کاربر خواهد بود.
 • - ویکاتو وظیفه دارد از کلیه اطلاعات کاربران و فروسگاهها بکاپ داشته باشد تا در صورت لزوم اگر آسیبی به سیستم برسد آنها را بازیابی نماید .
 • - تهیه بکاپ توسط ویکاتو به منزله عدم بکاپ گیری صاحب فروشگاه نمی باشد و صاحب فروشگاه موظف است درصورت وجود گزینه بکاپ در سایت از اطلاعات خود بکاپ داشته باشد.
 • - صاحب فروشگاه می بایست در حفظ نام کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد و هرگونه عواقب ناشی از سهل انگاری در افشای رمز عبور و سو استفاده دیگران از پنل فروشگاهی و درگاه بانکی بعهده صاحب فروشگاه می باشد.
 • - تهیه ، تمدید و نگهداری از دامنه اختصاصی برای هر فروشگاه بعهده خود صاحب فروشگاه می باشد و ویکاتو در این موضوع هیچگونه دخالتی و مسئولیتی ندارد .
 • - تهیه ، تمدید و نگهداری از پنل پیامکی متصل به فروشگاه برای هر فروشگاه بعهده خود صاحب فروشگاه می باشد و ویکاتو در این موضوع هیچگونه دخالتی و مسئولیتی ندارد .
 • - تهیه ، تمدید و نگهداری از درگاه بانکی متصل به فروشگاه برای هر فروشگاه بعهده خود صاحب فروشگاه می باشد و ویکاتو در این موضوع هیچگونه دخالتی و مسئولیتی ندارد .
 • - مسولیت حفظ حریم شخصی کاربران و مشتریان هر فروشگاه بعهده خود صاحب فروشگاه می باشد و مسئولیت هرگونه سو استفاده غیر تجاری از آن بعهده صاحب فروشگاه می باشد .
 • - مسئولیت هرگونه سوءاستفاده و یا سرقت از درگاه های بانکی فروشگاه های عضو ، بر عهده خود صاحب فروشگاه می باشد و ویکاتو در این زمینه هیچگونه مسئولیت و دخالتی ندارد .