نیدل قهوه گتر مدل 7 سوزنه بدون پایه کد wdt7
برند: ---

یدل قهوه ( needle ) باعث بستر سازی، عدم تجمع و توزیع مناسب پودر قهوه در بسکت و جلوگیری از پدیده چنلینگ میگردد. و در نتیجه اسپرسو با کیفیت‌تری به دست می‌آید.لازم به ذکر است این نیدل مطابق تصویر دارای 7 سوزن منعطف استیل می باشد که در انتهای آن برای انعطاف بیشتر از فنر استفاده شده است.