وست خز پرزکوتاه
برند: ---
دسته بندی:

مانتو

جنس خز پرز کوتاه

قد ۸۵

گرم و راحت 

فری سایز

تک رنگ یاسی