دفتر سیمی ۸۰ برگ
برند: پویا

NOTEBOOK 80 SHEETS

نقد و بررسی

دفتر سیمی ۸۰ برگ

برگه های خط دار مناسب برای نوشتن جزوه، یادداشت، مشق و...

دفتر سیمی با امکان جدا کردن راحت تر برگه ها

مشخصات

تعداد برگه

80 برگ

نوع برگه ها

خط دار

فرم صحافی

افقی

نوع دفتر

سیمی

نوع خط کشی

تک خط