عسل 13 گیاه حکمت 960 گرم
برند: حکمت
دسته بندی:

عسل

عسل 13 گیاه حکمت ، برداشت شده از مناطق مختلف با پوشش گیاهی متفاوت که با طبع معتدل مناسب برای مصارف روزانه و استفاده درمانی میباشد