ژل رویال و عسل حکمت 30 گرم
برند: ---
دسته بندی:

ژل رویال

30 گرم ژل رویال و عسل با نسبت یک به دوازده

ژل رویال غذای ملکه زنبور عسل

مزه‌ای خوش و دارای بیشترین خواص برای بدن

برای بوجود آمدن تخم زنبور عسل اگر به مدت 3 روز با ژل تغذیه شود تبدیل به زنبور کارگر و اگر 7 روز با ژل تغذیه شود آن تخم به ملکه تبدیل میشود چند روز تغذیه بیشتر سبب میشود موجودی به‌وجود آید که 43 درصد بزرگتر و 60 درصد سنگین تر از زنبور کارگر بشود. 

همچنین زنبور کارگر سه ماه عمر میکند و ملکه با تغذیه ژل رویال هفت سال عمر میکند و در این مدت میتواند روزانه 2000 تخم بگذارد که تمام این ویژگی ها به علت مصرف روزانه ژل رویال است. 

مصرف هر روز ژل رویال بهترین راه رسیدن به جوانی دائمی

توجه:ژل رویال باید در دمای انجماد قرار گیرد یا با عسل مخلوط باشد