نظرات برای محصولات فروشگاه فعال شد

سلام وقت بخیر

بخش نظرات برای محصولات فروشگاهها فعال شد.

از این لحظه کاربران فروشگاه و بازدید کنندگان می توانند برای تمامی محصولات شما نظر بدهند .

مدیر فروشگاه می تواند نظرات را با تایید خود و یا بدون تاییدیه منتشر نماید .

با احترام